România vă aşteaptă

Motto: „Libertatea pierdută se poate recuceri, dar naţiunea distrusă nu se mai poate reface” (Nicolae Bălcescu)
Misiunea guvernanţilor noştri din 22 decembrie 1989 încoace este să nu vedem şi să nu ştim cine ne înfige cuţitul în spate şi, apoi, noi înşine, cu entuziasm, să ne punem ştreangul la gât şi să tragem funia pentru sinucidere.
Suveranitatea României este limitată şi este controlată.
Din punct de vedere intern, riscul este să pierdem identitatea naţională. Riscul este să fim reduşi la statut de simplă populaţie. Riscul este ca alta să fie clasa conducătoare-exploatatoare şi noi, românii, să fim doar salariaţi şi în final salahori, servitori, prostituate, handicapaţi şi cerşetori.
Naţiunile sunt fiinţe vii, colective, care înaintează pe albia istoriei şi, ca orice fiinţă vie, pot trăi sau pot muri. Naţiunile existăşi trăiesc mulţumită a trei factori: limba proprie, tezaurul tradiţiilor strămoşeşti şi valoarea elitei.
Destinul României este şi va fi voinţa celor care vor fi proprietarii pământului şi patronii industriei, comerţului şi băncilor. Aici este marele risc.
Cine e minoritatea care stăpâneşte şi exploatează? Sunt membrii Partidului Comunist şi ofiţerii Securităţii de Stat. Partidul Comunist şi Securitatea de Stat sunt marii profitori şi singurii profitori ai monstruozităţii cu numele de comunism. Comunismul aplicat de plutocraţi nu este altceva şi este foarte apropiat de comunismul aplicat de proletarii care şi-au început cariera cu numele de bolşevici. Soluţia problemei nu sunt nici extremismul de stânga al bolşevicilor şi nici extremismul de dreapta al plutocraţilor care se aduc unul pe altul prin inevitabilele abuzuri. Antidotul comunismului şi soluţia libertăţii este Democraţia socială a naţiunii.
România trăieşte prin Dumnezeu şi puterea Adevărului.
Puterea Adevărului se hrăneşte prin schimbări care trebuie făcute: reforma clasei politice prin legea lustraţiei; optimizarea formei de guvernământ; predarea puterii elitei recunoscute de popor prin meritul faptelor din trecut şi utilitatea proiectelor de viitor, deoarece vitalitatea este dată de inventivitate; reformatare economică; demnitate naţionalăîn context social; România demnăşi înţeleaptă prin unirea cu Basarabia.
Lucrurile nu sunt definitiv pierdute în România. Încă mai există voinţa de cunoaştere. Încă mai există voinţa de continuare. Încă mai există voinţa de luptă. Cunoaşterea Adevărului, continuarea în Istorie şi victoria asupra duşmanilor sunt Marele Război pe care îl aşteaptă România şi pe care îl vor purta românii.
Democraţia cere organizare iar soluţia există. Soluţia aceasta este simplăşi se bazează pe: selecţionarea elitei; completarea cu naţionalismul; înaintarea la aristo-democraţie. Democraţia trebuie puternic organizatăşi inteligent dirijată. Ea este garanţia continuării în istorie şi matca dezvoltării continue.
Ultima speranţă este în credibilitatea celor care nu se văd şi nu se aud, dar se gândesc şi se aşteaptă.
Trebuie dezvoltată tripla abilitate: să mobilizezi cu proiecte viitoare, să realizezi acţionând prin alţii cât mai mult şi să cumperi plătind din buzunarul altora.
Nu poate fi ucisă România! Din subsolul societăţii şi din lumea interlopă mereu apar trădători cu mască de politicieni şi cu afişul de guvernanţi, care ne înfig pumnalul în spate şi ne duc la pieire din proprie vinovăţie.
Ne obligă să nu părăsim România, ne obligă la vigilenţăşi curaj, ne obligă la luptăşi victorie, ne obligă la viitorul depăşind trecutul. La ce ne obligăîn plus vor afla duşmanii atunci când li se vor smulge armele din mâini pentru a le înfige în propriile lor hoituri.
Patria e scopul. Noi, oamenii, suntem în serviciul ei. Deci convingerile noastre şi politica noastră sunt subordonate interesului naţional.
România este o permanentă pradă de jefuit: nu pentru că aşa e soarta noastră de la destin, ci pentru că toleranţa înseamnă stimulare şi încurajare şi pentru că hoţii, jefuitorii şi tâlharii din exterior mereu găsesc în interior complici la hoţie, jefuire şi tâlhărie.
Puţinul bine care se face în România de după 1989 vine în întregime la cererea sau cu recomandarea din Occident, iar toate relele care se petrec aici la noi sunt toate produsul autohtonilor şi atotputernicilor locali.
Aşa cum este înţeleasăşi aşa cum este practicată democraţia în România, sunt favorizate forţele centrifuge dizolvante şi continuă a fi prigonite şi împiedicate forţele centripete creatoare ale României în Istorie. Forţa poporului român sunt răbdarea şi speranţa.
Ni se atrage atenţia căîn experienţa social-politică aflată în curs de aplicare e mare risc de dispariţie a României prin marea minciună numită regionalizare.
Cine sunt paraziţii sociali care impun această minciună? Paraziţii sociali sunt guvernanţii cu unică preocupare de îmbogăţire personală; funcţionarii de stat cu indiferenţă la obligaţiile de serviciu şi speculanţii din lumea interlopă. Aceste trei categorii nu asociale, ci antisociale au dreptul de hegemonie diriguitoare în actuala societate românească.
Cei care ne guvernează sunt primii noştri duşmani. Peştele de la cap se împute. Trădarea începe de sus şi se propagă în jos.
Situaţia din prezent ne arată că cea mai proastă poziţie în politică este de om care nu ştie ce vrea. Adică lipsă de scop şi de direcţie şi o instabilitate generatoare de neîncredere, nesiguranţăşi periculozitate. Pe aceşti oameni nimeni nu-i urmează pentru că nu pot duce decât la efort inutil sau catastrofă sigură. Naţiunile şi statele au nevoie de conducere care ştie ce vrea, care are decizie şi care oferă siguranţă.
Libertatea implică drepturi şi aduce obligaţii. Cu cât urci în ierarhie, cu atât devin mai de cenzurate drepturile şi mai exigente obligaţiile. Dictatorii şi tiranii o duşmănesc şi sub constrângere acordă libertăţi, şi nu Libertatea.
Această asistolie socială a Naţiunii Române este comanda venită din străinătate şi executată slugarnic de aparatul de stat plătit cu toleranţă la corupţie şi de Serviciul Român de Informaţii plătit cu plăcerea de a distruge. Miniştrii din guvern nu pot fi acuzaţi pentru căşi-au asigurat legal plata: comisionul de 2% la tot ce vând străinilor sub numele de privatizare.
Trebuie să impunem Naţiunea ca scop şi democraţia ca mijloc, deoarece „libertatea pierdută se poate recuceri, dar naţiunea distrusă nu se mai poate reface” (N. Bălcescu).
Cele trei generaţii de români de pe parcursul secolului XXI au răspunderea de a nu lăsa să se destrame statul naţional unitar România şi au misiunea de a asimila finanţele, cibernetica şi electronica pentru a supravieţui istoric în faţa globalismului mondialist.
Ierarhia pe viitor va trebui se fie stabilită 50% după criteriul meritelor din trecut şi 50% după criteriul utilităţii în viitor.
Singuri să ne facem exponenţii ţării şi viitorul să-l construim cu repliere şi adaptare la ce nu poate fi schimbat şi cu străduinţăşi inteligenţă la ce poate fi optimizat.
N-avem cultul unic al prezentului. Considerăm prezentul cu obligaţia de a nu dezminţi trecutul şi în plus cu obligaţia de a proteja viitorul.
Axa viitorului nu suntem noi, cei vii, care mergem înainte, ci sunt cei care se vor naşte şi care vor veni dacă sunt în continuarea celor construite de cei din trecut cu glorie şi de noi, cei din prezent, cu modestie.  Sursa :cotidianul.ro

Opriţi vânzarea pământului românesc!


Opriţi vânzarea pământului românesc!

Cátre,
Procurorul General al României
Subsemnatul Cozmuţa Gheorghe, Preşedintele Asociaţiei Proprietarilor de Páduri, Páşuni şi Terenuri Agricole din Ardeal, Persoane Fizice şi Juridice, Filiala Maramureş, prin prezenta petiţie formulez
PLANGERE PENALA
Impotriva Parlamentului României pentru urmátoarele infracţiuni:
1. Incálcarea gravá a Constituţiei României în procesul de legiferare;
2. Constituirea de grupuri infracţionale pentru susţinerea acestor infracţiuni şi pentru aplicarea abuzivá a legislaţiei în vigoare;
Folosind pretexte ca: Lichidarea moştenirii comuniste, Reformá, Privatizare, Retehnologizare, Integrare în UE, Statul este cel mai prost administrator, Industria României este un morman de fiare vechi, Parlamentele post decembriste şi-au propus în realitate, în mod deliberat şi premeditat distrugerea prin toate mijloacele a tuturor sectoarelor vieţii social – economice a României. Aceastá politicá antiromâneascá a fost conceputá şi urmáritá cu o perseverenţá diabolicá, cu ţinte precise în timp, indiferent de putere de cátre coordonatorii ei, care au cumpárat susţinerea întregii clase politice prin avantajele materiale oferite.
Intrega legislaţie a proprietáţii, prin care s-a lichidat economia României s-a emis prin încálcarea gravá a Constituţiei, art. 44, 46, 1 alin. (4), (dreptul la proprietate, la moştenire, unitatea poporului Român), clasa politicá fiind mandatatá de cátre cetáţeni sá administreze bunurile comune ale acestora, nu sá le distrugá ori sá le vândá la oricine (mai ales la stráini) numai ca sá nu rámâná nimic Românilor., aşa cum au fácut. Pentru susţinerea acestor infracţiuni a fost atras şi Guvernul şi Curtea Constituţionalá care a avizat favorabil aceastá legislaţie vizibil neconstituţionalá.
In sectorul agricol ţinta a fost falimentarea acestei ramuri importante a economiei pentru determinarea Táranilor Români sá-şi vândá pámânturile la stráini (Cetáţenii Români a cáror putere de cumpárare redusá deliberat fiind eliminaţi din start din aceastá competiţie), în timp ce alte tári (Ungaria, Germania, Olanda) au interzis prin lege vânzarea terenurilor agricole. Aceste infracţiuni au fost realizate prin legislaţia funciará începând cu Legea nr. 18/1991, pâná la proiectul de lege privind vânzarea pámânturilor cátre stráini, neintrodus în Parlament pentru dezbatere în luna august cum era planificat pentru a nu atrage atenţia cu privire la aceastá crimá împotriva Poporului Român întrucât au gásit metode subterane prin care pámântul se vinde în prezent stráinilor (ca persoane juridice) punându-ne în faţa faptului împlinit, practicá uzualá a clasei politice în acţiunea de distrugere a României.
In baza Legii nr.18/1991 art. 14 ”reconstituirea se face pe sole stabilite de Comisie” Táranii Români, în loc sá-şi preia terenul unde l-au avut, conform art. 44 din Constituţie (dreptul la proprietate) au fost obligaţi sá-şi solicite acest drept la Comisiile de Fond Funciar (când intrarea în CAP nu a anulat acest drept) pe alt amplasament, anulându-se tacit actele de proprietate în baza carora s-au înscris în CAP, regimul de carte funciará în Transilvania, sá-şi reîntabuleze terenurile, ceea ce a creat haos în sistemul de CF.
Prin aplicarea acestui articol întreaga legislaţie emisá ulterior este neconstituţionalá. Legea nr.18/1991 art. 33 şi 44, Legea nr. 169/1996, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 246/2005 art. 22 şi 29, Legea nr. 160/2010 s-au emis pentru deposedarea ilegalá a populaţiei rurale de cca 4 milioane ha páduri, páşuni şi terenuri agricole, proprietáţi comune venite din negura timpului sau atribuite în baza Reformelor Agrare din 1890, 1908 de Regimul Austro-Ungar şi în baza Reformei Agrare din 1921 art. 17, 24, 32 pentru care Comunitáţile Locale deţin acte de proprietate şi atribuirea acestor terenuri Unitáţilor Administrativ-Teritoriale (UAT) sau puse la dispoziţia Comisiilor Locale (a clientelei politice) care le administreazá ca pe averea nimánui.
Terenurile rámase sunt puse la dispoziţia deposedaţilor de Regimul Comunist (tot lege neconstituţionalá), prin aceasta anulându-se tacit (premeditat) principalele prevederi ale acestor legi de împroprietárire, creându-se condiţii ca urmaşii foştilor proprietari (care şi-au primit plata pentru aceste terenuri de la împroprietáriţi) sá le revendice de la UAT (Suncuiuş, Nadiş, Valea Mare) care nu-şi pot dovedi dreptul de proprietate întrucât UAT nedeţinând niciodatá terenuri în proprietate, nu erau îndreptáţite la restituiri.
Legea nr. 400/2002 finalizatá cu Decizia nr. 603/2008 a Curţii Constituţionale s-au emis pentru muşamalizarea abuzurilor prin care pádurile comunale foste gránicereşti (atribuite locuitorilor satelor conform Legii nr. XVIII/1890 de regimul Austro-Ungar) au fost atribuite ilegal UAT cu sprijinul politicienilor din zoná. In realizarea acestor infracţiuni grosolane Parlamentul României a constituit un grup infracţional cu Primaria Márişel, Comisiile Locale Márişel şi Judeţene Bistriţa, Judecátoria Vatra Dornei, Avocatul Poporului, Curtea Constituţionalá, Guvernul României, instituţii (formate din jurişti) care n-au sesizat (aşa au primit ordine de la Parlament) cá excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 400/2002 invocatá de Primária Márişel este formulatá intenţionat greşit, fiind în contradicţie cu prevederile Legii nr.1/2000 şi a Legii nr. 400/2002 pe care o contestá. Solicitárile legitime ale comunitáţilor locale (a comunelor, comunelor politice, termeni utilizaţi alternativ cu acest înţeles de Legea pentru Reforma Agrará şi preluaţi de Legea nr. 1/2000 art. 26 alin. 1) pentru aceste terenuri au fost respinse de justiţie (instituţie remuneratá în dispreţ fatá de cetáţenii României ca şi toate instituţiile aservite acesti politici antiromâneşti) chiar dacá şi-au dovedit (cu acte de proprietate, CF-uri, dovada pláţii acestor terenuri) fárá echivoc dreptul de proprietate, în baza dispoziţiilor date de Autoritatea Naţionalá pentru Restituirea Proprietáţilor (instituţie aflatá în subordinea Primului Ministru).
Ordonanţa de urgenţá nr. 34/23.04.2013 (Legea pajisţilor) este neconstituţionalá întrucât proprietarii actuali ai acestor terenuri (UAT) le deţin ilegal. Fárâmiţarea tarlalelor în parcele în baza Legilor Fondului Funciar (contrar recomandárilor specialiştilor din ţará sau stráinátate), trecerea de la agricultura industrialá la cea de subzistenţá, s-a fácut pentru facilitatea vânzárii pámântului României la stráini. Se estimeazá cá în viitori ani peste 70% din suprafaţa României va fi vândutá. Dacá în domeniul industrial nimic nu se mai poate redresa, toatá industria fiind distrusá, în domeniul funciar, pentru intrarea în legalitate se impune anularea întregii legislaţii neconstituţionale şi emiterea unei noi legislaţii pe baze constituţionale.
Toate petiţiile Asociaţiei pentru respectarea Legii Fundamentale au fost tratate cu dispreţ. Este evidentá coordonarea în timp, indiferent de putere a acţiunilor antiromâneşti fárá ca pe autorii acestor abuzuri sá-i intereseze cá discrediteazá şi compromit instituţiile de bazá ale Statului Român.
3. Invrájbirea populaţiei României şi dispersarea maselor compacte de Cetáţeni Români (a muncitorilor din marile intreprinderi, lichidarea Comunitáţilor Locale prin deposedarea de proprietáţile care îi uneau) s-a realizat în baza acestei legislaţii (prin încálcarea articolului 1 alin. 4 din Constituţie) pentru a elimina orice formá organizatá care se putea opune acestei politici.
4. Inglobarea fárá mandat în datorii a generaţiilor viitoare (care nu beneficiazá în nici un fel de aceşti bani), bani cu care îşi subvenţioneazá susţinarii acestei politici criminale. Ne mint cá preţul plátit firmei Bechtel (de 4 ori mai mare ca în alte tári) se datoreazá lobby-ului fácut de aceastá firmá pentru integrarea în NATO. Fals, aceastá firmá cu reputaţie internaţionalá nu-şi permite aşa ceva, de aceea a şi plecat din România. Diferenţa de 75% şi-a însuşit-o clasa politicá, aceast procent însuşindu-l de altfel din toţi banii împrumutaţi.
Pentru rambursarea datoriei externe Statul Român ar trebui sá pláteascá cu clasa politicá, cu averile lor colosale cu tot, obţinute fraudulos.
5. Ignorarea voinţei Poporului Român exprimatá la Referendum privind Parlamentul unicameral cu 300 membri (care conform art. 90 din Constituţie este lege) s-a fácut pentru rásplátirea susţinátorilor acestei politici antiromâneşti.
Prin deposedarea de bunurile materiale, vinderea pámânturilor şi bogáţiilor ţárii la stráini în baza legilor neconstituţionale, potenţialul economic al României şi veniturile tuturor categoriilor sociale (inclusiv ale pensionarilor) s-au diminuat cu cel puţin 50%, motiv pentru care vá solicitám analizarea afirmaţiilor noastre şi sancţionarea coordonatorilor acestor infracţiuni.
BAIA MARE
05.10.2013
Preşedinte
Cozmuţa Gheorghe
Sursa: cotidianul.ro